4 תשובות
אם שתי הזוויות הן נגדיות והן שוות אז מן הסתם שהצלעות מקבילות ואז זה מקבילית
שואל השאלה:
לא נתון שהן נגדיות אבל אם המרובע הוא מקבילית הן יהיו נגדיות כי לא נתונים לי ישרים מקבילים
אנונימית
אם יש שתי זוויות שוות ושני ישרים מקבילים שלא נתון שהם שווים בגודלם זה יכול להיות גם טרפז שווה שוקיים
ממליצה על "אני 10" אתר עם סרטונים במתמטיקה בחינם שמאוד עוזרים.