4 תשובות
לא
שתי צלעות והזןוית שבינהם
הצלע השלישית יכולה להיות שווה ואז המשולש הוא שווה צלעות.
משולש שיש בו רק שתי צלעות שוות נקרא שווה שוקיים והצלע השלישית לא שווה.
בגלל זה המשפט שכתבת לא תמיד נכון
התבלבלת, המשפט הוא שאם יש 2 זוויות במשולש ששוות 60 מעלות, אז גם הזווית השלישית שווה 60 מעלות.
אין כזה משפט לגבי צלעות.