תשובה אחת
היקף זה פאי כפול רדיוס כפול 2
שטח זה פאי כפול רדיוס בריבוע