5 תשובות
שטח משולש- גובה כפול בסיס חלקי 2
היקף- סכום כל הצלעות
שטח משולש קגיל: גובה כפול הצלע אליה יורד חלקי שתיים
שטח משולש ישר זווית: ניצב כפול ניצב חלקי שתיים

היקף משולש זה סכום הצלעות
שטח- (גובה*צלע לגובה):2
היקף-לחבר את הצלעות
שטח משולש: בסיס כפול גובה חלקי 2
סכום משולש: סכום שלושת הצלעות
יש כמו נוסחאות למציאת שטח משולש אבל הנפוצה ביותר היא גובה לצלע כפול אותה צלע חלקי 2. היקף זה חיבור כל הצלעות.