5 תשובות
שטח ריבוע: צלע כפול צלע
היקף: הסכום של כל הצלעות
שטח משולש: בסיס כפול גובה חלקי 2
היקף: סכום כל הצלעות
היקף משולש-חיבןר צלעות
שטח- (גובה*צלע לגןבה):2

היקף ריבוע- (צלע+צלע)*2 או חיבור הצלעות
שטח-צלע*צלע
שטח של משולש זה צלע כפול בסיס ולחלק את התשובה ל2
היקף זה צלע ועוד צלע ועוד צלע
שטח של מלבן זה צלע כפול צלע
היקף זה צלע ועוד צלע ועוד צלע ועוד צלע או יותר קל 2 כפול צלע ועוד 2 כפול צלע
שטח ריבוע זה רוחב X אורך
שטח משולש זה צלע X הגובה לצלע חלקי 2
היקף ריבוע ומשולש זה סכום כל הצלעות
משולש: היקף- סכום כל הצלעות ביחד. צלע + צלע+ צלע.
שטח- צלע כפול הגובה שלה חלקי 2
ריבוע: היקף- סכום כל הצלעות ביחד.
שטח - אורך כפול רוחב.