3 תשובות
היקף- 2R כפול פאי
שטח- R בחזקת 2 כפול פאי.
שטח - פאי כפול שני R
היקף - פאי כפול R בריבוע
הנה