3 תשובות
שטח- פאי כפול הרדיוס בשנייה
היקף- שני פאי כפול רדיוס
היקף זה 2 כפול פאי כפול אר
שטח זה פאי כפול אר בריבוע


(אר = רדיוס)
היקף מעגל: 2 (כפול) R (כפול) (פאי)
שטח עיגול: R (בחזקת 2) (כפול) (פאי)
אנונימית