4 תשובות
תחשב את השטח של העיגול הגדול, ואז תחלק בארבע
פשוט לחשב את השטח וההיקף המלא ולחלק ב-4
שטח של עיגול: פאי כפול R^2
היקף של עיגול: 2R כפול פאי
אפשר לחשב תשטח של העיגול לחלק לחצי ואז לחלק את החצי לעוד חצי...
ולחסר את התוצאה
כאילו נגיד השטח הכולל הוא 100:
אז50:2
25
25 זה יהייה הרבע...
ואת ההיקף גם.

שטח זה: פאי כפול רדיוס בריבוע.
היקף: 2 כפול פאיי כפול רדיוס