5 תשובות
שטח- אורך כפול רוחב
היקף- צלע אחת כפול ארבע
כל הצלעות שוות כן? זה ריבוע. אחרת זה מרובע
השטח של ריבוע זה אורך הצלע בחזקת 2.
וההיקף זה אורך של הצלע כפול 4.
שטח זה אורך כפול רוחב
והיקף זה צלע אחת כפול האחרות
שטח - אורךXרוחב
היקף - אני עושה HX4
שטח- אורך רוחב
היקף- חיבור כל הצלעות