2 תשובות
מאפיינים-חופש דעת, העם מחליט החלטות ואז מאשרים אותם הראשי המדינה, זכויות לתושבים, העם מחליט את השליט שלו.
צורת ממשל:
הרוב קובע
שלטון עם
דמוקרטיה כערך:
פלורליזים.
לא לפגוע במיעוט