5 תשובות
דקטטורה:)
דיקטטורה ;)
דיקטטורה, שלטון טוטליטרי, שלטון מלוכני.
דיקטטורה..
דיקטטורה