3 תשובות
בערך זה מייצג מנהיגות בעיקר ובצורת ממשל דרך ניהול של המדינה
בממשל זו דרך ניהול, ובערך זה ערכים של שיוויון ושל זכויות אדם.
דמוקרטיה כצורת ממשל (פורמלית) היא דמוקרטיה ששמה דגש על שיטת הממשל- הפרדת רשויות, הכרעת הרוב וכו'
דמוקרטיה כערך (מהותית) היא דמוקרטיה ששמה דגש על הערכים והעקרונות של הדמוקרטיה- זכויות הפרט והאזרח, האדם כערך מרכזי, זכויות האדם, שיוויון וכו'