3 תשובות
דמוקרטיה ישירה היא דמוקריטה בה העם באופן ישיר קובע את החלטות המדינה. דוגמא לדמוקרטיה ישירה אפשר ביוון העתיקה.
דמוקרטיה עקיפה היא דמוקרטיה שבה העם בוחר את הנציגים שיקבעו עבורו את ההחלטות, אך הוא לא קובע באופן ישיר את החלטות המדינה. בכל מדינה דמוקרטית בימינו מונהגת דמוקרטיה עקיפה.
בנוסף בדמוקרטיה ישירה העם שותף פעיל בקבלת ההחלטות לעומת זאת בדמוקרטיה עקיפה העם בוחר את נציגיו שישלטו למענו.
תהני:)
בדמוקרטיה ישירה קיימת בעיה.. יש מיגוון רחב מדי של דעות והיא מתאימה רק לקהל מאוד מצומצם של אנשים.. יותר מדי אנשים והופס אין דמוקרטיה יש בלאגן ואנרכיה
שואל השאלה:
אה, טוב.. תודה רבה! (:
שרלין