3 תשובות
כי לא ייתכן דמוקרטיה בלי סובלנות כי כל העניין של הדמוקרטיה סובלנות עם השונה ממך. בהצלחה לך ושנה טובה.
עיקרון הסובלנות היא הכרה בכבודו של האדם ובחרותו להיות שונה מאחרים. מקור המילה סובלנות היא מהמילה סבל, כלומר להיות מוכנים לסבול דעות של אחרים גם אם הם שונים מדעתנו ולמצוא דרך לחיות יחד תוך וייתרים הדדים
אחד מעקרונות המשטר הדמוקרטי הוא פלורליזם. תנאי למימוש הפלורליזם הוא אימוץ הסובלנות ע"י החברה והמדינה.

הסובלנות נובעת מההכרה בכבודו של האדם ובחירותו להיות שונה מאחרים, להאמין, לחשוב ולנהוג על פי דרכו. סובלנות משמעה נכונות לקבל את השונה ולנהוג בכבוד כלפי בני אדם שונים במראה פניהם, בצבעם, במינם, בדתם, באמונתם. סובלנות באה לידי ביטוי בכך שהאזרחים והשלטון מאפשרים לקבוצות וליחידים שהם חריגים בדעותיהם לבטא אותן ולנסות להשפיע על קבלת עמדתם בחברה.

סובלנות מקורה במילה סבל שפירושה לסבול ולהתענות. אין הכוונה לסבול אלימות פיסית, אלא לסבול דעות, אמונות והשקפות עולם, המעוררות התנגדות ואי-נוחות, כלומר חיים בחברה דמוקרטית פלורליסטית כרוכים גם באי-נוחות לפרטים בחברה. לדוגמא אדם חילוני צריך לדעת שחיים בצוותא עם דתיים גורמים לעתים אי-נוחות שצריך לסבול אותה. האדם הדתי צריך לדעת כי לעתים נגרמת אי-נוחות מחיים בצוותא עם חילונים. משמעות הסובלנות היא לדעת לסבול ולקבל את אי- הנוחות ולחיות עמה. חשוב לציין שהתפיסה הדמוקרטית מבוססת על ספקנות, על הידיעה כי אין אמיתות מוחלטות שהן נחלתו של ציבור מסוים.

הסובלנות היא עקרון חשוב בדמוקרטיה מהסיבות הבאות:
• הסובלנות מאפשרת את חירותו ואת התפתחותו של האדם. היא מבטיחה את מימוש זכויות הפרט והקבוצה כמו - הזכות לחירות, חופש הביטוי לדעות השונות, חופש ההתארגנות של הקבוצות השונות, קבלת השונות והשוויון בין הפרטים והקבוצות השונות.
• סובלנות פוליטית מאפשרת תחרות חופשית ופתיחות במערכת הפוליטית לרעיונות שונים, אף אם הם אינם מקובלים.
• סובלנות פוליטית מעניקה לגיטימציה לדעות של נציגי הקבוצות השונות ובהן קבוצות אופוזיציה. בכך מונח הבסיס הלגיטימי לחילופי שלטון, שהוא תנאי הכרחי למשטר דמוקרטי תקין.
• הסובלנות תורמת ליציבותם של המשטר והחברה, משום שהיא מאפשרת לקיים ויכוח בין הדעות השונות על פי כללי המשחק הדמוקרטי וללא אלימות, גם בנושאים טעונים, כמו חילוקי דעות אידיאולוגיים.