2 תשובות
דמוקרטיה כצורת ממשל= דמוקרטיה ניהולית= פורמלית היא דמוקרטיה ששמה דגש על כללי המשחק, על האופן בו מתנהלת המדינה הדמוקרטית, בדמוקרטיה כזו יש כללים לחילופי שלטון כמובן בבחירות, בה מתקיימים עקרונות דמוקרטיים מינימליים לקיומה של דמוקרטיה, כמו" הפרדת רשויות, שלטון החוק, מתקיימות זכויות כמו: חופש ביטוי, שיוויון בפני החוק, חופש התארגנות.

דמוקרטיה כהשקפת עולם (ערך)= מהותית= כאורח חיים היא דמוקרטיה שמתיחסת לתוכן ולא רק לצורה. היא מעמידה את האדם במרכז, את מימוש זכויתיו. בה מתקיימים כמובן עקרונות שמתקימים בדמוקרטיה הפורמלית, ובנוסף מתקיים עקרנות כמו פלורליזם, סובלנות והסכמיות. השקפת העולם הדמוקרטית בנויה על רעיונות אנשי תנועת ההשכלה שראו את האדם כיצור תבוני בעל יכולת לקבל החלטות.
ממש בקיצור בנקודות כאילו
כצורת ממשל: המעשי, דמוקרטיה בחוק, לא בהכרח קורה בפועל בין האנשים.
כערך: כמו שזה נשמע, ערך של דמוקרטיה, זה בחינוך בתרבות, ב"אידיאולוגיה". זה לא חייב להיות בחוק כדי שזה יהיה ערך.. כמו שיש לך ערכים ואמונות, אותו דבר.