7 תשובות
היקף את מחשבת את סכום הצלעות
שטח את עושה גובה כפול בסיס לחלק ל2
ההיקף את מחברת את הצלעות, יוצא 12
בשטח את צריכה לכפול את הגובה כפול הצלע לגובה לחלק ל2.
היקף - סכום אורכי הצלעות 12=3+4+5
שטח - גובה כפול גובה לצלע (המדוברת ) ניצבים מאונכים זה לזה אז זה גם גובה
אז:3*4=12
ואת השטח את מחלקת בסוף לשניים
בהיקף את מחברת את כל הנתונים,4ועוד3ועוד 5
אנונימית
וואי איזה ישן זה חח
אנונימי
שטח- גובה כפול בסיס חלקי 2
היקף- סכום כל הצלעות