6 תשובות
כשהיקף 36 - צלע 36\4 = 9 - שטח 81
כששטח 36 - צלע שורש 36 = 6 - היקף 6*4 = 24
כל צלעות המרובע שוות. מציבים צלע ב x
ואז מחשבים שטח והיקף לפי הנוסחה

לשטח יצא לך
X^2= 36

היקף יהיה שווה ל
4x = 36
נראה לי שלא הבנתי נכון... תתעלמי ממני
שטח 81
היקף 24.