8 תשובות
היקף של מקבילית, ריבוע ומלבן הם אותו הדבר, חיבור של כל הצלעות.
אני יודעת שבמשולש זה צלע כפול גובה לחלק את שניהם לשתיים (:
בריבוע זה צלע כפול צלע
ב
היקף של כולם זה חישוב סכום הצלעות. למשל:
מקבילית: צלע+צלע+צלע+צלע
משולש: צלע+צלע+צלע
ריבוע: צלע+צלע+צלע+צלע או הצלע כפול 4 מכייון שכל הצלעות שוות
מלבן: צלע+צלע+צלע+צלע או צלע כפול2 ועוד צלע כפול 2 מכיוום שיש שתי זוגות של צלעות שוות...
היקףף זה פשוט.. בטוח שלא התכוונת לשטח?
מקווה שעזרתי =)
היקף מחברים את כל הצלעות אבל אם את רוצה בנוסחאות אז:
מקבילית 2*צלעות נגדיות+2*זוג שני של צלעות נגדיות

משולש-חיבור של כל הצלעות

ריבוע-הצלע*4

מלבן-אותו הדבר כמו מקבילית
סכום כל הצלעות. כנ''ל לגבי מחומש משושה וכן הלאה
בכל המצולעים היקף מחשבים בסכום הצלעות.
בגלל שבריבוע כל הצלעות שוות אז ההיקף הוא בעצם צלע*4
בגלל שבמקבילית ומלבן יש 2 זוגות של צלעות נגדיות שוות, ההיקף הוא: 2a+2b=2 (a+b)
הבנת?
עוזר מומחה סטיפס
באתר כאן מוסבר ממש בצורה טובה
מצורף לינק
חישוב היקף של מקבילית