8 תשובות
P (-:
ומסמנים את האותיות האלה לכל שטח - לא רק של משולש (-: