3 תשובות
כתוב לך
abc~def
אז זויית a שווה לזויית d
זווית b שווה לזווית e
זווית c שווה לזויית f
לפי אותו סדר האותיות בשם של המשולש לדוגמא
משולש abc חופף למשולש def אז זווית d שווה לזווית a.
אם המשולשים דומים, אז כל הזוויות שלהן שוות.