3 תשובות
אם המשולשים דומים, אז כל הזוויות שלהן שוות.
לפי אותו סדר האותיות בשם של המשולש לדוגמא
משולש abc חופף למשולש def אז זווית d שווה לזווית a.
כתוב לך
ABC~DEF
אז זויית A שווה לזויית D
זווית B שווה לזווית E
זווית C שווה לזויית F