3 תשובות
מחלקים את הצלעות של המשולש הגדול, בצלעות של המשולש הקטן בהתאמה.
שואל השאלה:
מה זאת אומרת מחלקים? איך?
בלה בלה חשבון
צלע ab חלקי צלע ef שווה לbc חלקי fg שווה וכו'.