3 תשובות
מחלקים את הצלעות של המשולש הגדול, בצלעות של המשולש הקטן בהתאמה.
שואל השאלה:
מה זאת אומרת מחלקים? איך?
בלה בלה חשבון
צלע AB חלקי צלע EF שווה לBC חלקי FG שווה וכו'.