5 תשובות
בריבוע
יחס הדימיון בריבוע
שואל השאלה:
תודה!
אנונימי
יחס השטח הוא יחס הדמיון בריבוע
אז אם יחס הדמיון הוא 1:4
יחס השטחים יהיה 1:16
יחס הדמיון בריבוע הוא יחס השטחים