2 תשובות
2 משולשים שיש להם אותם זוויות ואתו יחס בין הצלעות.
כאילו לקחת משולש ולהכפיל אותו בגודל מסויים (את כל הצלעות להכפיל באותו הגודל ואת הזוויות לשמור אותו דבר). נוצר משולש שדומה למשולש הראשון.
יש 4 דרכים לקבוע אם 2 משולשים הם דומים:
1. ז. ז. (זווית-זווית): אם ב-2 המשולשים יש 2 זוויות שוות אז המשולשים דומים (נגיד באחד יש את הזוויות 45 ו-78 ובשני יש גם זווית 45 ו-78 אז הם דומים).
2. צ. צ. צ (צלע צלע צלע): אם כל הצלעות ב-2 המשולשים הם ביחס שווה. (דוגמה: נגיד משולש עם צלעות 3,5,7 ועוד משולש עם צלעות 6,10,14 אז בעצם כל הצלעות זה יחס שווה שצלע במשולש אחד גדולה פי 2 מצלע מתאימה במשולש האחר)
3. צ. ז. צ (צלע זווית צלע): אם יש 2 משולשים עם 2 צלעות עם אותו יחס (כמו בסעיף הקודם אבל צריך רק 2 צלעות) אבל גם הזווית בין 2 הצלעות בכל משולש שווה אז הם דומים.
יש גם רביעי אבל אם אתה לא יודע דמיון משולשים לא כדאי לסבך אותך עם הרביעי
משלושים שבהם היחס בין הצלעות המתאימות שווה
באותו הנושא: