2 תשובות
בחפיפה הצלעות חייבות להיות באותו אורך-אותו משולש ובדמיון רק צריך להיות בין המשולשים יחס צלעות שווה
בחפיפה - גם הצלעות של המשולשים שוות זו לזו
בדמיון - רק הזויות של הצלעות שוות זו לזו, בין הצלעות יש יחס