5 תשובות
משפט צ. צ או ז. ז משהו כזה
אנונימי
לפי זוית זוית
דומים יש את שיטת הז. ז או צ. צ. צ. או ז. צ. ז
אם את מוצאת שתי זוויות זהות בשני משלושים, המשולשים דומים.
או יחס שווה בין הצלעות
באותו הנושא: