3 תשובות
יש שלושה משפטי חפיפה
צלע. זווית. צלע
זווית. צלע. זווית
צלע. צלע. צלע

עושים טבלה: הוכחה | נימוק.
בהוכחה כותבים לפחות 2 דברים שאתה יודע בוודאות שהם שווים (זה בדר"כ נתון בכתב או שזה מצוייר) ואז את השלישי אתה מחפש לבד לפי כל מיני חוקים (פיתגורס, ז' צמודות זז' מתחלפות וכו'.) ואז אתה כותב לפי איזה משפט עשית
כדי להוכיח דימיון משולשים את צריכה להוכיח לפחות 2 זוויות שוות, ולאחר מכן הזווית השלישית מוכרחת להיות שווה.
כדי להוכיח מחסירים מ-180 מעלות את הזווית ואת הזווית של הצלע הסמוכה
צלע של המשולש ה1 חלקי צלע של משולש ה 2