3 תשובות
עם A זה מאשר
עם E זה אחרי
then- אז, לאחר מכן
than יותר מ.. מאשר
Than - יותר מ
I'm stronger than you.
Then - אחרי או אז.
We were younger then. - דוגמא לאז
She woke up, then got up. - דוגמא לאחרי.
Aro