2 תשובות
than - יותר מ
then- אחר כך נראה לי
than זה מ...
then זה לאחר מכן