5 תשובות
then-אז
than-מ...
Then - לאחר מכן
Than - יותר מ
Than - מ..
Then - אחר כך, לאחר מכן, ואז..
Then- אז
than זה לצורך השוואה.
than -מאשר (לדוגמא: היא כשרונית יותר מאשר אח שלה)
then- לאחר מכן (לדוגמא: היא אכלה ולאחר מכן הלכה לישון)