3 תשובות
than- מילת השוואה. לדוגמא: I love you more than she do. אני אוהב אותך יותר ממנה.
then- אז. לדוגמא: then i do ut. ואז עשיתי את זה.
ואז והשני זה יותר מ אבל זה בא במשפט נגיד you taller than.. זה צריך לבוא עם er חוץ מביוצא דופן כמו good
לתגובה שנייה - זה more than she *does