2 תשובות
Then זה יכול להיות, מ... או אז.
So- זה ו... או ממש.
so זה אז, כמו אז מה? או שזה "כמו".
then זה יותר לביטוי של זמן, לתאר "אז הלכנו לשם, אז עשיתי ככה". so זה יותר לדיבור על דברים אחרים. so גם יכול לשמש כמו very, למשל "the dress is so pretty"