15 תשובות
כן
כן.
מינוס כפול מינוס! לא ועוד
בכפל כן
במתמטיקה כן, אבל לא בסטיפס
אנונימית
כשכופלים אותם
רק שמכפילים
בכפל או בחילוק, לא בחיבור וחיסור.
בחליוק ובכפל הם הופכים לפלוס.
מינוס ופלוס זה מינוס
פלוס ומינוס זה מינוס
פלוס ופלוס זה פלוס
מינוס ומינוס זה פלוס
כן במט טיקה חח