9 תשובות
מינוס לרוב
אבל זה תלוי במספרים שבתרגיל
מינוס
תלוי במספרים..
תלוי במספרים
אבל מינוס כפול פלוס זה מינוס
תלוי אם זה בחיבור וחיסור או בכפל וחילוק
למשל מינוס ומינוס בכפל וחילוק זה פלוס, והחיבור וחיבור זה מינוס.
זה יכול להיות שניהם.
לדוגמה: 2- + 6 = 3 (פלוס)
או 2- + 1 = 1- (מינוס)
אבל במקרה של כפל מינוס כפול פלוס = מינוס
מינוס כפול מינוס = פלוס
ופלוס כפול פלוס = פלוס
אם הפלוס גדול מהמינוס אז פלוס
אם הפלוס קטן מהמינוס אז מינוס
מינוס ועוד פלוס יוצא תוצאה שלילית
השוואה לחיבור וחיסור, ביצוע כפל וחילוק במספרים השליליים הוא קל מאוד. צריך לזכור רק שני כללים, שתקפים לכל תרגילי הכפל והחילוק למעט אלה שכוללים את אפס:
כשהסימנים של שני המספרים זהים (דהיינו, שניהם חיוביים או שניהם שליליים), התוצאה חיובית.
כשהסימנים של שני המספרים שונים (דהיינו, אחד חיובי ואחד שלילי), התוצאה שלילית.