5 תשובות
מינוס חלקי מינוס = פלוס
פלוס חלקי מינוס = מינוס
מינוס חלקי פלוס = מינוס

כנ"ל בכפל.
פלוס לחלק במינוס שווה מינוס
מינוס לחלק במינוס שווה פלוס
פלוס לחלק בפלוס שווה פלוס
מינוס לחלק בפלוס שווה מינוס
פלוס חלקי מינוס זה מינוס
מינוס חלקי מינוס זה פלוס
פלוס לחלק למינוס = מינוס
מינוס לחלק מינוס=פלוס
אנונימי
לומדים את זה בכיתה ז חח גם אני לא זוכרת עכשיו אני כן...
ומה שאמרו פה נכון ;)

--: -- = +
+: + = +
--: + = --
+: -- = --