4 תשובות
זה מינוס...
כל עוד והשני הסימנים הם דומים אז זה תמיד יהיה פלוס (גם אם שנייהם שליליים)
וכל עוד ששני הסימנים שונים אז תמיד יהיה מינוס..:)
מינוס
מינוס:)
מינוס