10 תשובות
פלוס
פלוס
אנונימית
זה פלוס רק פלוס כפול מינוס זה מינוס
הופך לפלוס
מינוס כפול מינוס זה פלוס
פלוס כפול פלוס זה פלוס
כשהסינים שונים זה מינוס
הופך לפלוס
את מכירה את המוצר מחשבון..

בהשוואה לחיבור וחיסור, ביצוע כפל וחילוק במספרים השליליים הוא קל מאוד. צריך לזכור רק שני כללים, שתקפים לכל תרגילי הכפל והחילוק למעט אלה שכוללים את אפס:

כשהסימנים של שני המספרים זהים (דהיינו, שניהם חיוביים או שניהם שליליים), התוצאה חיובית.
כשהסימנים של שני המספרים שונים (דהיינו, אחד חיובי ואחד שלילי), התוצאה שלילית.
השאלה האם המספרים המוכפלים או המחולקים חיוביים או שליליים רלוונטית אך ורק לסימן של התוצאה; היא אינה משפיעה על הערך המוחלט שלה.

לדוגמה:
מינוס כפול מינוס - פלוס.
מינוס כפול פלוס - מינוס.
פלוס כפול פלוס - פלוס.