5 תשובות
מינוס פחות מינוס שווה מינוס ופלוס ועוד מינוס שווה או פלוס או מינוס תלוי איזה מספרים יש
כן, ומינוס.
אנונימי
כן וכן
אנונימי
מינוס *כפול* מינוס שווה פלוס
פלוס *כפול* מינוס שווה מינוס