5 תשובות
כן! שתיים מאותו סוג שווים פלוס ואם הם שונים הם שווים מינוס...
לא הבנתי אבל...
+ועוד + שווה +
-ועוד - שווה +
+ועוד - שווה -
- ועוד + שווה -
לא נכון, זה לא תקף לחיבור וחיסור, רק לכפל וחילוק.
אני יודע, התכוונתי להסביר לשואל על מה שהוא שאל, ולא על מה שנכון.
כן