2 תשובות
יחס הדימיון שווה לשורש של יחס השטחים ולהפך.
אז מה התשובה?
באותו הנושא: