3 תשובות
אם הגודל שלהם זהה אז כן
שואל השאלה:
זאת אומרת חופפים?
אם המשולשים דומים זה לזה אז יחס הדמיון שלה שווה למשל משולש א' צלע 2
משולש ב' צלע 4
משולש ג' 8
זתומרת שהיחס שלהם 1:2:4
אבל, היחס בין משולש א' למשולש ג' לא שווה.
זה באמת ממש תלוי בנתונים.
כאשר המשולשים חופפים אז הדמיון הוא 1:1 מכיוון שצלעות שוות
באותו הנושא: