תשובה אחת
תחפשי בוויקיפדיה את הערך "יחס הזהב" יש שם תמונה של כוכב מחומש, עם היחס:)
(היחס הוא 1.618033988)