2 תשובות
כן בטח שמותר
יחס הדימיון בריבוע = יחס שטחי המשולשים