6 תשובות
פלוס
פלוס כפול פלוס זה פלוס, 2x2=4
מינוס כפול מינוס זה פלוס, 4= (2x (-2-
מינוס כפול פלוס זה מינוס. 2x2=-4-
מקווה שהבנת את ההסבר._.
פלוס.
הדבר היחיד ששווה ל- בכפל הוא מינוס כפול פלוס או ההפך (פלוס כפול מינוס)
תמיד פלוס כפול פלןס זה פלוס
פלוס כפול פלוס שווה פלוס.
פלוס כפול פלוס=פלוס
פלוס כפול מינוס=מינוס