2 תשובות
מחלקים את 78 ל-2, יוצא 39
כדי להפוך 39 ו-39 לשני מספרים זוגיים עוקבים בלי שהסכום שלהם ישתנה צריך להפחית אחד מ-39 ראשון ולהוסיף אחד ל-39 שני
38 ו-40
38 ו-40