5 תשובות
12, אחי מה 46?
234 כל מני אפשרויות
אלה יכולות להיות כמה אפשרויות:
12
23
34
45
56
67
78
89