7 תשובות
זוגי
זוגי
מספר זוגי
לא זה ולא זה
ניטראלי
זוגי.. מספרים זוגיים הם במרווחים של 2 אחד מהשני, ואם 2 הוא זוגי אז גם 0 הוא בהכרח זוגי