6 תשובות
ע"י משוואה.
x+x+1+x+2=252.
בהצלחה!;)
x+x+1+x-1=252
3x=252
x=84
84-1=83
84+1=85
המספרים הם 83, 84, ו-85:)
x+x+1+x+2=252
3x+3=252
249=3x
83
83,84,85
את מחלקת את 252 ב3 (שלושה מספרים עוקבים), ומקבלת 84, שזהו המספר האמצעי. לכן הוא יהיה בין 83 ו85, ואלו הם המספרים
המספר הראשון הוא x
המספר העוקב שלו הוא x+1, הוא מגיע אחריו.
המספר העוקב השלישי (שעוקב למספר השני) הוא x+2.
עושים משוואה - סכום כל המספרים הוא=252.
x+x+1+x+2=252
בהצלחה!
83+84+85=252. בהצלחה!