6 תשובות
יש לך x, x+1 וx+2 ואתה מחבר ומשווה אותם ל36 למשל ואז פותר את המשוואה
כמו שהסבירו למעלה...
ומשני אתה עושה x x+2 x+4
ויוצא לך 17 19 21
שואל השאלה:
לא הבנתי, תוכלו לפרט קצת יותר.
אנונימי
12=36:3
לאחד תוריד 1 (מהתוצאה למעלה)-11
השני הוא התוצאה -12
ולשלישי תוסיף 1 (מהתוצאה למעלה)13
בסעיף הראשון בגלל שאלו מספרים עוקבים אז המספר הראשון יהיה x המספר השני יהיה x+1 בגלל שהוא גדול מהמספר הראשון באחד (עוקב) והמספר השלישי יהיה x+2 בגלל שהוא גדול מהמספר הקודם באחד. בגלל שביקשו את הסכום של שלושתם צריך לחבר אותם. כלומר, x+x+1+x+2=36 כשמצמצמים את זה יוצא ששלוש איקס ועוד שלוש שווה ל36, צריך לחסר שלוש מהמשוואה ואז יוצא ששלוש איס שווה ל33 כלומר x=11
בסעיף השני המספר הוא אי זוגי (x) ומספר זוגי עוקב גדול ב-2 מהמספר האי זוגי שלפניו בגלל זה המספר הראשון יהיה x המספר השני x+2 והמספר השלישי יהיה x+4, כמו בסעיף הקודם מחברים את כולם ומשווים ל57. אחר כך מצמצמים איברים דומים ומעבירים אגפים, בסוף יוצא שאיקס שווה ל17