3 תשובות
שטח עיגול ΠR^2
היקף עיגול ΠR*2
Π פאי
R רדיוס
היקף: פאי כפול קוטר
שטח: רדיוס בריבוע כפול פאי
רדיוס בריבוע = רדיוס כפול רדיוס
היקף-קוטר כפול 3.14
שטח- 3.14 כפול רדיוס בחזקת 2