2 תשובות
היקף - 2 X פאי X רדיוס המעגל.
שטח - פאי X רדיוס המעגל בריבוע.
קוטר כפול 3.14